Comfortparc Euroresorts in Wessem heeft alle giften van de gasten, die bij de officiële opening van het park aanwezig waren, aan de reddingbrigade geschonken.
Reddingsbrigade Maasplassen is zeer erkentelijk voor deze donatie en bedankt Comfortpark Euroresorts voor hun financiële steun, zeker na de diverse diefstallen van de afgelopen tijd.

 


Zie ook: artikel Dagblad De Limburger