Oefeningen

Op zaterdag 4 oktober nam Reddingsbrigade Maasplassen deel aan de eerste RVR regio oefening in Maastricht. Deze oefening werd georganiseerd binnen de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) en werd uitgevoerd door de brigades uit Roermond, Tegelen, Maasplassen en Maastricht. Vanuit Maasplassen vier leden deel met de MSP-019. Tijdens de oefening kwamen diverse aspecten van redden op het water aan bod. Zo werd er een evacuatie uitgevoerd voor hoog water, waren er drenkelingen, verwondingen en een cursus kleine blusmiddelen door een instructeur van Reddingbrigade Maasplassen. Het was een erg leerzamen en leuke dag.

 

Op zaterdag 2 oktober 2010 werd er een interne oefening gehouden. In contrast tot de landelijke rampenoefeningen, worden tijdens de interne oefeningen steeds kleine, realistische situaties geoefend.

http://www.youtube.com/watch?v=RAdeN9BDHak